Jubileusz pracy naukowej

Broszura wydana z okazji jubileuszu pracy naukowej prof. dr. hab. Jana Jerzego Karpińskiego.

Data powstania: rok 1959
Źródło / Wydawca: z zasobów Biblioteki Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym
Projekt: Ochrona lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej