Władysław Zin

opowiada o rodzicach, pracy ojca w Lasach Państwowych, użytkowaniu łąk i lasów do wypasu bydła, o robotnikach napływowych, rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym Hajnówki w okresie międzywojennym, o początkach własnej pracy zawodowej w...

Bazyl Wołkowycki

opowiada o okolicznościach i skutkach huraganu z 1983 roku, presji środowisk naukowych w sprawie poszerzenia parku narodowego na cały obszar Puszczy Białowieskiej, o zakazie użytkowania drzew i drzewostanów ponad stuletnich, zakazie wykonywania...