Almanach leśny 1933

Almanach leśny z 1933 roku wymienia nazwiska wszystkich pracowników Lasów Państwowych. Przedstawiamy jedynie strony dotyczące Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży.

Jubileusz pracy naukowej

Broszura wydana z okazji jubileuszu pracy naukowej prof. dr. hab. Jana Jerzego Karpińskiego.

Wizyta czołówki propagandowej DNLP

Czołówka propagandowa DNLP z 15 filmami przyjechała do tartaków DLP w Białowieży. Odwiedziła m.in. tartaki: w Grudkach i Hajnówce. Archiwum Państwowe w Białymstoku

Kronika: Od granicy do granicy

Fragment Polskiej Kroniki Filmowej. Rok 1952. Z okazji III Światowego Kongersu Obrońców Pokoju w Wiedniu, sztafeta z deklaracją-przesłaniem do uczestników tego zgromadzenia podąża od granicy polsko-radzieckiej w Teremiskach przez Białowieżę, Hajnówkę, Białystok... aż do zachodnich granic kraju. Pomijając propagandową wymowę i komentarz tego felietonu, możemy...

W Puszczy Białowieskiej

Fragment Polskiej Kroniki Filmowej z roku 1950. Felieton zatytułowany "W Puszczy Białowieskiej" przedstawia pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa, m.in. widoczny jest na zdjeciach Stanisław Borowski - prawa ręka Jana Jerzego Karpińskiego - kierownika placówki białowieskiej IBL i zarazem dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego. Film można obejrzeć na...

Studenci, przyjeżdżajcie do Polski!

Folder zachęcający studentów zagranicznych do odwiedzenia Polski. Oferta przygotowana była na lato 1939 roku. Na 14 wycieczek, 5 obejmowało swoim programem pobyt w Białowieży

Ochrona przyrody

Z tekstu tego dowiadujemy się jak postrzegano sprawy ochrony przyrody i krajoznawstwa w 1927 roku