Ochrona przyrody

Z tekstu tego dowiadujemy się jak postrzegano sprawy ochrony przyrody i krajoznawstwa w 1927 roku

Data powstania: rok 1927
Źródło / Wydawca: z zasobów Biblioteki Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym
Projekt: Ochrona lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej