Statut Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży

Statut Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży z roku 1939. Na 16 stronach zostały zapisane zasady działalności Dyrekcji, jej struktura wewnętrzna, zakres zadań w poszczególnych działach... Archiwum Państwowe w Białymstoku

Konstanty Sawicki

Świadectwo ukończenia szóstej klasy szkoły polskiej na zesłaniu w Ałtajskim Kraju.

Stanisław Jenke

Dyplom ukończeniu Wydziału Lasowego Politechniki Lwowskiej przez Stanisława Jenke, późniejszego zastępcę dyrektora DLP w Białowieży.