Statut Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży

Statut Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży z roku 1939. Na 16 stronach zostały zapisane zasady działalności Dyrekcji, jej struktura wewnętrzna, zakres zadań w poszczególnych działach…

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Data powstania: rok 1938
Źródło / Wydawca: z zasobów Archiwum Państwowego w Białymstoku
Projekt: Ochrona lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej