B C D K M N O P R S T U W Z

Binduga

teren na brzegu wód spławnych z przybrzeżną powierzchnią wody - oborą, służący do składowania i przygotowania drewna do spławu.

Certyfikacja lasów

proces prowadzący do przyznania certyfikatu zrównoważonej gospodarki leśnej. Warunkiem otrzymania takiego certyfikatu jest gospodarowanie w lasach z uwzględnieniem wszystkich regulacji prawnych danego kraju oraz międzynarodowych traktatów i porozumień, których dany kraj jest sygnatariuszem. Obligatoryjne jest również spełnienie zasad i kryteriów przyznawania certyfikatu (certyfikaty FSC, PEFC)

Cięcia sanitarne

usuwanie drzew chorych, obumierających i obumarłych w celu utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego lasu.

Cięcie pielęgnacyjne

zabieg , którego celem jest stworzenie korzystnych warunków i rozwoju drzew o lepszej wartości hodowlanej (czyszczenia - wczesne, późne; trzebież - wczesna i późna).

Deputat rolny

(deputat ziemski) - grunty rolne przydzielane do użytkowania personelowi zatrudnionemu w leśnych jednostkach terenowych np. nadleśniczemu, leśniczemu, gajowemu, robotnikowi leśnemu

Deta (DT)

Ciężka spycharka gąsienicowa (spychacz) o bardzo dużym lemieszu, silniku o dużej mocy i dużej sile przesuwania

Drzewo trocinkowe

drzewo opanowane przez korniki, z którego wysypują się trocinki, zbierające się w szparach kory i przy pniu (na liściach, ściółce)

Karpa (karcz)

pozostały po ścięciu drzewa pniak z korzeniami.

Kornik drukarz

owad chrząszczowaty, gnieździ się w korze drzew iglastych, lecz szczególniej na świerki napada. Jest to chrząszczyk kosmaty, kształtu wałkowatego 2-3 linij długi, szczęki ostroząbkowane, , oczy czarno-brunatne, podługowate, różki małe, w końcach pałkowate; głowa nieco wyniesiona, z zagiętym napierśnikiem, pokrywki skrzydeł kropkowane... Liszka w miazdze...

Możliwość przeróbcza

wielkość drewna w metrach sześciennych, jaką zakład drzewny (tartak) może przerobić w określonym czasie.

Nikor

polana w Puszczy Białowieskiej (obecnie po stronie białoruskiej), niegdyś rozległe bagno, torfowisko. Już w okresie międzywojennym częściowo osuszone i użytkowane rolniczo. W czasie okupacji sowieckiej istniał tam kołchoz, pod okupacją niemiecką też funkcjonowało gospodarstwo rolno-hodowlane. Mieszkańcy Białowieży byli zmuszania do pracy na Nikorze. W okresie...

ORB

Ośrodek Remontowo-Budowlany. ORB w Białowieży operował na obszarze obejmującym sporą część ówczesnego białostockiego zarządu Lasów Państwowych