Żubry wileńskie

Karta pocztowa z 1906 roku

Data powstania: 1906
Autor / prawa własności: domena publiczna
Źródło / Wydawca: Biblioteka Narodowa - polona.pl