Zwierzyna w polskich lasach państwowych

Julian Ejsmond opisuje w Kalendarzu leśnym na rok 1928 naszą leśną zwierzynę.

Data powstania: 06.12.2022
Autor / prawa własności: Julian Ejsmond
Źródło / Wydawca: z zasobów Biblioteki Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym