Wizyta czołówki propagandowej DNLP

Czołówka propagandowa DNLP z 15 filmami przyjechała do tartaków DLP w Białowieży. Odwiedziła m.in. tartaki: w Grudkach i Hajnówce.

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Źródło / Wydawca: z zasobów Archiwum Państwowego w Białymstoku
Projekt: Ochrona lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej