Puszcza Białowieska na mapach

Mapy Puszczy Białowieskiej z różnych okresów

Autor / prawa własności: z archiwów nadleśnictw puszczańskich i Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
Projekt: Ochrona lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej