Kronika: Od granicy do granicy

Od granicy do granicy-01

Fragment Polskiej Kroniki Filmowej. Rok 1952.

Z okazji III Światowego Kongersu Obrońców Pokoju w Wiedniu, sztafeta z deklaracją-przesłaniem do uczestników tego zgromadzenia podąża od granicy polsko-radzieckiej w Teremiskach przez Białowieżę, Hajnówkę, Białystok… aż do zachodnich granic kraju.

Pomijając propagandową wymowę i komentarz tego felietonu, możemy oglądać rozlewiska rzeki Narewki w okolicach wsi Teremiski, Rejon Lasów Państwowych w Białowieży, który mieścił się wówczas w budynku przy bramie wjazdowej do Parku Pałacowego oraz plac w Hajnówce, przy którym stał drewniany kościół i wieża dzwonna (obecnie w tym miejscu stoi murowany kościół).

Film można oglądać na stronach repozytorium cyfrowego Filmoteki Narodowej. Od granicy do granicy

Data powstania: 10.12.1952
Źródło / Wydawca: Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej