Kobiety pracujące w lesie

W szkółkach leśnych, gdzie hodowane były sadzonki i na uprawach leśnych, które należało pielęgnować, zatrudniane były najczęściej kobiety

Świadek: Aleksy Dackiewicz
Projekt: Ochrona lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej