Ochrona lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej

Projekt zrealizowany jako usługa badawcza zlecona przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (temat BLP-391 pod nazwą "Leśne Archiwum Historii Mówionej - temat pilotażowy - Ochrona lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej w relacjach świadków historii, z podtytułem "Zanim pojawiły się organizacje ekologiczne" - na podstawie umowy nr...