Stanisław Szerszenowicz

Stanisław Szerszenowicz był w okresie przedwojennym znanym w całej Puszczy Białowieskiej pszczelarzem. Także w czasie okupacji i po wojnie zajmował się pszczelarstwem, początkowo w Białowieży, następnie w Gołdapi.

Źródło / Wydawca: z archiwum domowego Andrzeja Szerszenowicza
Świadek: Andrzej Szerszenowicz
Projekt: Ochrona lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej