Kajakiem po Narewce

Rodzina Stanisława Jenke z przyjaciółmi na spływie kajakowym rzeką Narewką

Świadek: Andrzej Jenke
Projekt: Ochrona lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej