Technika w ochronie lasu

Towarzystwo oglądające maszynę służącą do chemicznych zabiegów ochrony lasu. Prawdopodobnie jest to oprysikwacz-opylacz ciągnięty przez zaprzęg konny, a przeznaczony do zabiegów w koronach drzew. Wśród zgromadzonych – przedwojenny dyrektor DLP w Białowieży – Karol Nejman oraz Jan Jerzy Karpiński – dyrektor Parku Narodowego w Białowieży.

Data powstania: przed 1939
Źródło / Wydawca: z archiwum domowego Andrzeja Jenke
Świadek: Andrzej Jenke
Projekt: Ochrona lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej