Stanisław Jenke

IMG_9671-opr

Stanisław Jenke – przedwojenny nadleśniczy w nadleśnictwach: leśniańskim i hajnowskim, późniejszy inspektor, a następnie zastępca dyrektora DLP w Białowieży – w zakładach drzewnych w Hajnówce

Świadek: Andrzej Jenke
Projekt: Ochrona lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej