W przedszkolu Rodziny Leśnika

IMG_9652-opr

Rodzina Leśnika była przedwojenną organizacją społeczną, która prowadziła m.in. przedszkola w Hajnówce. Przewodniczącą koła białowieskiego była żona zastępcy dyrektora DLP w Białowieży – Pani Zofia Jenkowa, z domu Capińska, stoi w głębi sali – w płaszczu i toczku na głowie

Świadek: Andrzej Jenke
Projekt: Ochrona lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej