W zagrodzie żubrów

Przedwojenna zagroda żubrów.

Data powstania: przed rokiem 1939
Autor / prawa własności: autor nieznany
Źródło / Wydawca: z archiwum domowego Andrzeja Jenke
Świadek: Andrzej Jenke
Projekt: Ochrona lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej